Centrala Fittja – ett unikt projekt med stor samhällspåverkan

Förutom att Fittja länge varit klassat som ett särskilt utsatt område har det lokala centrumet även varit eftersatt på flera sätt. Nu har det gått över ett decennium sedan vi på Kungsvåningen började arbeta samhällsfrämjande i området, ett projekt som tydligt visat oss att framgång kommer av nära samverkan mellan olika aktörer.

På Kungsvåningen vill vi vara mer än bara fastighetsägare, vi vill vara en aktiv del av samhället och göra verklig skillnad där vi verkar. Genom nära samarbete med lokala myndigheter och andra samhällsaktörer strävar vi efter att vara en förebild för socialt hållbar fastighetsutveckling – där målet är trivsamma miljöer där människor kan känna sig hemma och trygga i sin vardag.

Början på en helt ny riktning

Historiskt har Kungsvåningen fokuserat på traditionella fastighetsprojekt i Stockholm, men år 2013 inleddes ett betydande projekt i Fittja som markerade början på en ny och för oss mer meningsfull inriktning. I Fittja såg vi direkt en tydlig potential till förtätning och utbyggnad, vilket ledde till vårt intresse för att utforska utvecklingen av Fittja centrum. Ett arbete som fortfarande pågår och ligger oss varmt om hjärtat.

Ett specifikt fokus har hela tiden legat på att förbättra tryggheten i centrum, och tillsammans med flera andra aktörer har vi aktivt deltagit i identifiering och genomförande av åtgärder för att öka tryggheten i området. Insatser som bland annat inkluderar nyproduktion av hyresrätter med förhöjd standard.

– Vi har lagt extra vikt vid belysning, färgsättning och konstinstallationer för att förbättra trygghetskänslan på platsen, vilket också är en tillämpning av feministisk stadsplanering. Nyckeln till vår framgång har varit samverkan med olika intressenter, det har visat sig vara avgörande för att åstadkomma hållbara förändringar, säger Mi Sundquist, fastighetsutvecklare på Kungsvåningen.

Kungsvåningen arbetar aktivt tillsammans med bland annat Polisen och Botkyrka kommun med målsättningen att få bort Fittja från listan över Sveriges särskilt utsatta områden. Ett utsatt område karaktäriseras av en låg socioekonomisk status där kriminella personer eller gäng har en negativ inverkan på lokalsamhället. Ambitionen har från allas sida hela tiden varit att skapa en trygg, trivsam och levande stadsdel.

Fem anledningar till framgången i Fittja

Här är fem anledningar till varför vi har lyckats så bra i Fittja – och varför vi vill inspirera fler att engagera sig i samhället.

  1. Fokus på social hållbarhet: På Kungsvåningen är social hållbarhet en central del av arbetet. Genom att sätta människors behov i centrum och arbeta med feministisk stadsplanering som grund strävar de efter att skapa en trygg och hälsosam miljö för invånarna att leva och verka i.
  2. Situationell prevention: Kungsvåningen arbetar aktivt med situationell prevention för att hantera akuta problem och uppnå långsiktiga mål för trygghet och säkerhet i området. Detta innebär fysiska åtgärder för brottsprevention samt samarbete med andra företag och organisationer för att utveckla platsen i en positiv riktning.
  3. Samverkan och partnerskap: Genom kontinuerlig samverkan med olika aktörer som Botkyrka kommun, Polisen, Socialtjänsten och lokala företag och organisationer skapas effektiva beslutsprocesser och åtgärder för områdesutvecklingen. Detta möjliggör en snabb respons och minskar risken för otillräckliga beslut.
  4. Investeringar i lokalsamhället: Kungsvåningen sponsrar och stödjer olika lokala verksamheter och initiativ såsom sambafotboll, barn- och ungdomsaktiviteter samt nattvandrare. Dessa investeringar bidrar till att stärka och främja gemenskapen i Fittja.
  5. Åtgärder för socialt hållbar fastighetsutveckling: Genom omfattande satsningar inom både förvaltning och byggnation arbetar Kungsvåningen för en socialt hållbar fastighetsutveckling. Åtgärder inkluderar nyproduktion av hyresrätter med förhöjd standard, förbättrad belysning, ökad övervakning och nolltolerans mot skadegörelse för att skapa en attraktiv och trygg miljö för invånarna.

 

Höjningen av Fittja centrum är ett unikt projekt som visat oss att det går att göra skillnad när man gemensamt arbetar mot en förändring.

– Det är verkligen inspirerande att kunna göra verklig skillnad i människors liv och vardag genom våra projekt i Fittja. Vi får möjligheten att se samhället från andra perspektiv och vara med och påverka – det är både en otroligt rolig och meningsfull uppgift, avslutar Mi.

 

Vi bygger
för framtiden

Kungsvåningen äger, förvaltar och utvecklar fastigheter. Våra fastigheter återfinns i Storstockholm och Mälardalen och består av såväl kommersiella lokaler för handel och kontor som offentliga lokaler och bostäder.